หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ของเรา บทความน่ารู้ ติดต่อเรา
 
 


ที.เค ธุรกิจ เป็นธุรกิจที่ทำการ แปรรูปวัตถุดิบ แร่ดินเบา
( Diatomaceous earth )
โดยผ่านกระบวนการทำให้แห้ง และ บดให้เป็นผง
พร้อมบรรจุกระสอบ กระสอบละ 25 กิโลกรัม
โดยเรามีแหล่งแร่เป็นของเราเอง และมีกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
เพื่อให้มีสินค้าส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

 
♦ ดินเบาบดละเอียด บรรจุกระสอบ กระสอบละ 25 กิโลกรัม
 

                                TEL : (081)980-1004 FAX : (054) 353-082   
Email :
notzxtk@gmail.com

คุณ ธันวา พรหมสาขา ณ สกลนคร